Croeso nol/Welcome back

 

Croeso nol a chroeso mawr mawr i’r plant newydd ac i Mrs Lloyd sydd wedi dod o’r Ysgol Teilo Sant. Rydym yn ffodus iawn i gael Mrs Lloyd ac yn dymuno pob lwc ac  hapusrwydd yn ei swydd newydd.

Mae llawer o bethau cyffrous wedi cael eu trefnu ar gyfer eich plant felly plîs wnewch yn siŵr bod chi’n cadw lan gyda ni ar y Wefan, Trydar, Tecst i Rieni a llythyron.  Mae ‘na wledd o glybiau ar gael ar ôl ysgol megis Coginio , Codio, Rygbi, Pêl Droed, Pêl Rhwyd a Chlwb Hwyl ar gyfer plant yn y Cyfnod sylfaen – edrychwch ar ein gwefan am fwy o fanylion.

Mae Mis Medi yn hedfan yn barod felly ymlaen a ni ac os oes amser gyda chi dewch i glywed y côr yn y Gymanfa Ganu ar 2.10.16 ym Mhontarddulais am 10.30 y.b.

Welcome back and a very warm welcome to our new pupils and to Mrs Lloyd who has joined us from Ysgol Teilo Sant. We are so lucky to have Mrs lloyd on our staff and we wish her all the very best in her new role.

Well there are lots of exciting things planned for you children so please make sure you keep up to date with us on Twitter, Website, Text to Parents and through letter. There are a range of clubs for pupils to choose from after school such as Cookery, Coding, Rygby, Netball and Clwb Hwyl for pupils in the Foundaton Phase. Look at the website for more details.

September is flying by and if you have time come to support our choir who are taking part in the Cymanfa Ganu in Pontardulais on 2.10.16 at 10.30 am.

Hwyl am y tro

Mrs Kenny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *